X
تبلیغات
زولا

آموزش هنر

آموزش دوخت پیراهن مجلسی

پیراهن مجلسی

پیراهن مجلسی - 12

پارچه مورد نیاز

5/4-4 متر پارچه حریر عرض 120 الی 150 سانتی‌متر.

4-5/3 متر پارچه ساتن عرض 150 سانتی‌متر

5/3 متر آستری بونژه عرض 150 سانتی‌متر

1-از الگوی اولیه بالاتنه متریک، مولر و یا گرلاوین استفاده کنید.

2- این پیراهن از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود. بالاتنه تا خط آکاردمان، بالاتنه از آکاردمان تا خط باسن بزرگ و الگوی دامن.

الف- مرحله اول: الگوی بالاتنه تا خط آکاردمان

1-بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید.

2- پنس سرشانه را 5/1 برابر کنید و روی الگو ببندید.

3- الگوی پیراهن آستین حلقه‌ای را مانند شکل رسم کنید.

تذکر: سه عدد پنس لقی 7/0 مانند شکل روی بازی یقه رسم کرده و ببندید.

4- از کنار سرشانه 5-4 سانتی‌متر داخل شده و هلالی هفت یقه را مانند شکل به خط آکاردمان رسم کنید (نقطه E).

5- پنس سرشانه، پنس کنفورماسیون و پنس زیر سینه را روی الگو ببندید و خطوط کمکی اوازمان را از سرشانه و حلقه‌آستین مانند شکل رسم کنید.

6- خطوط کمکی اوازمان را قیچی زده و به هر کدام از خطوط (2-5/1 سانتی‌متر) اوازمان دهید.

«شکل قسمت 1 جلو بعد از دادن اوازمان»

*دقت کنید که اوازمان‌ها را به صورت چین سوزنی حالت می‌دهیم.

                   

ب: الگوی بالاتنه از خط آکاردمان تا خط باسن بزرگ

1-الگوی بالاتنه از خط آکاردمان به پایین لباس را کامل کنید.

2- ساسون‌ها را روی الگو ببندید و مدل را روی الگو مانند شکل طراحی کنید.

3- الگوها را به ترتیب شماره‌گذاری کنید.

4- خطوط کمکی اوازمان را مانند شکل رسم کنید.

*طریقه رسم اوازمان‌های قسمت 2 جلو

قسمت 2 جلو را مانند شکل به هفت قسمت تقسیم کرده و مابین هر کدام از خطوط از دو طرف (3-2 سانتی‌متر) اوازمان داده و به شکل چین شصتی و یا چین سوزنی حالت می‌دهیم.

طریقه رسم اوازمان‌های قسمت 3 جلو

1-خطوط کمکی اوازمان در قسمت 3 جلو را مانند شکل قیچی زده به طوری‌که از انتهای خطوط 5/0 سانتی‌متر باقی بماند و از همدیگر جدا نشوند.

2- به هر کدام از خطوط (3-2 سانتی‌متر) اوازمان داده و به صورت چین سوزنی حالت می‌دهیم.

                      

ج- مرحله دوم: طریقه رسم الگوی دامن

1-برش دامن را از 2 سانتی‌متر پایین‌تر از خط باسن کوچک مانند شکل به 3 سانتی‌متر پایین‌تر از خط باسن بزرگ به صورت هلالی رسم کنید.

2- ساسون‌ها را روی الگو اصلی بسته و به دامن اوازمان طبیعی دهید. مقدار اوازمان‌ها به حدی باشد که دامن حالت کلوش به خود بگیرد.

3- خط پای دامن را مانند شکل آرایش کنید.

*طریقه رسم اوازمان‌های دامن کلوش از زیر خط باسن بزرگ

1-پس از اینکه دامن را به حالت کلوش آماده نمودید روی خط AB از سمت راست (10-8 سانتی‌متر) جدا کنید (نقطه C).

2- به این قسمت مانند شکل سه عدد اوازمان 5 سانتی‌متر بدهید. این اوازمان‌ها جهت ایجاد فضا در قسمت باسن بزرگ برای چین سوزنی دامن می‌باشد.

*طریقه رسم دراپه دامن کلوش

1-پس از اینکه دامن را کلوش نمودید و اوازمان‌های خط کمر در فاصله CB را روی الگو ایجاد نمودید، به امتداد خط پهلو (80-70 سانتی‌متر) جهت دراپه دامن خارج شوید.

2- در فاصله BD که 8 سانتی‌متر می‌باشد سه عدد خط کمکی اوازمان مانند شکل رسم کنید و به آنها اوازمان (3-2 سانتی‌متر) دهید.

3- این کار جهت ایجاد فضای مناسب برای چین سوزنی روی دراپه می‌باشد (مانند شکل).

4- لبه پایین دراپه دامن را هلالی کنید.

*طریقه رسم دراپه دامن کلوش

د- مرحله سوم: آماده سازی پشت الگو

1-بلندی خط آکاردمان را مشخص کنید.

2- از سرشانه (5-4 سانتی‌متر) جدا کرده به خط آکاردمان وصل کنید. دو عدد پنس لقی 7/0 سانتی‌متر روی یقه رسم کرده و روی الگو ببندید.

3- ساسون پشت را روی لباس دوخته و یا روی الگو ببندید. به پای دامن مانند شکل اوازمان دهید و دامن را مانند قسمت جلو کلوش کنید.

4- از خط آکاردمان تا خط باسن کوچک از زیپ مخفی برای بسته شدن پشت پیراهن استفاده کنید.

تذکر: در صورت تمایل می‌توانید از یک برش هلالی روی باسن برای قسمت پشت نیز استفاده کنید (در آن صورت الگوی دامن پشت را باید کامل کنید).

ه- مرحله چهارم: آماده سازی الگوی آستری

الگوی آستری نیز از سه قسمت تشکیل می‌شود:

1-بالاتنه تا خط آکاردمان: که برش از کارور دارد و جنس پارچه آن ساتن می‌باشد و پس از برش الگو به قسمت 1 و 2 تقسیم می‌شود. در این فضا می‌توانید از کاپ سینه استفاده کنید.

2- بالاتنه از خط آکاردمان تا خط باسن: که به صورت ساده و بدون اوازمان درآورده می‌شود. در قسمت آستری احتیاج به چین سوزنی نداریم و می‌توانید آستری را در این قسمت برش بزنید و یا ساسون‌ها را دوخت بزنید.

3- دامن: که حالت کلوش دارد و از جنس پارچه ساتن می‌باشد.

*قسمت پشت آستری مانند الگوی لباس اصلی درآورده شود.

تذکر: در اینگونه لباس‌های مجلسی برای بهتر ایستادن لباس اصلی می‌توان از آستری جنس بونژه به عنوان آستری محافظ استفاده نمود.

و- مرحله پنجم: طریقه آماده سازی الگوی آستین

1-برای آماده سازی الگوی آستین 2 عدد ذوزنقه با ابعاد شکل زیر آماده نمایید.

2- خطوط AC و BD را چین شصتی بزنید تا به اندازه فاصله EF در بالاتنه جلو و F E در بالاتنه پشت شود و پیلی‌های داده شده را مانند شکل در فواصل مورد نظر ثابت کنید. لبه‌های کار را از بالا و پایین ظریف به سمت داخل تا بزنید.

*تذکر: در موقع وصل آستین به نقطه وسط آستین در بالا و پایین کادر دقت کنید که در امتداد سرشانه قرار بگیرد.

طریقه دوخت

1-چین‌های بالاتنه را در قسمت سرشانه، پایین خط آکاردمان و دامن لباس مانند شکل آماده کنید و دوخت بزنید.

2- قطعات مختلف بالاتنه را به همدیگر وصل کنید و سپس پایین دامن را وصل کنید.

3- آستین را آماده کنید. در آستری از برش استفاده کنید. رویه و آستر را به روی خوب همدیگر قرار دهید و از قسمت زیپ برگردانید.

5- برای لبه پایین لباس از دوخت لب شکن و یا کردونه استفاده کنید.

6- برای لبه بالای آستین از سوزن‌دوزی به شکل هرمی و برای پوشاندن برش دامن از سنگ‌های تزیینی برای سنگ‌دوزی این قسمت استفاده نمایید.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.